អំពីFTB

សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​វ៉ិបសាយ​របស់​ធនាគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្រៅ​ប្រទេស​នៃ​កម្ពុជា (FTB)។​​ FTB គឺ​ជា​ធនាគារ​ដំបូង​បំផុត​ និង​នាំ​មុខ​គេ នៅ​កម្ពុជា​។​ វា​គឺ​ជា​ធនាគារ​រដ្ឋ​ចម្រុះ​ឯកជន​ ដែល​បាន​នឹង​កំពុង​បន្ត​ផ្តល់​សេវា​ធនាគារ​ដ៏​មាន​សុវត្ថិភាព និង​ភាព​ជឿជាក់​ច្រើន​ ជាង​៣​៣ឆ្នាំ ហើយ​ ។​ ធនាគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្រៅ​ប្រទេស​នៃ​កម្ពុជាបាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​១៩៧៩​ ដោយ​អនុក្រិត្យ​លេខ​១២១៣ ក្នុង​អតីត​របប​រដ្ឋកម្ពុជា។​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០០​ ធនាគារ​បាន​បំបែក​ចេញ ពី​ការ​គ្រប់គ្រង់​ផ្ទាល់​របស់​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា (ធនាគារ​កណ្តាល)ដើម្បី​ផ្ទេរ​អត្តសញ្ញាណ​​ របស់​ខ្លួន​អោយ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​របស់​រដ្ឋ​ដែល​មាន​ចារិក​ជា​គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ក្នុង​គោល​បំណង​ឈាន​ទៅ​រក​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​ស្វយ័ត។

នៅ​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០១​​ ធនាគារ​បាន​ទទួល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​ពី​ធនាគារ​កណ្តាល​ ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ​ ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ សម្រាប់​រយះ​ពេល ៣​ឆ្នាំ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០៤ ​ខែ​ មករា ឆ្នាំ​២០០១។​ នេះ​គឺ​ជា​ អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​លើក​ដំបូង​ដែល​អនុញ្ញាត អោយ​ធនាគារ​ដំណើរ​ការ​ជា​អង្គភាព​ឯករាជ្យ​ស្របច្បាប់​មួយ ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ផ្ទាល់​របស់​​ ធ​​នា​​គារ​កណ្ដាល។​​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៨​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០០៤​ ធនាគារ​បាន​ទទួល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ជា​លើក​ទី​២​​ ពី​ធនាគារ​ក​ណ្តាល សម្រាប់​រយះ​ពេល ៣​ឆ្នាំ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នោះ​មក ។​​ ឥឡូវ​នេះ​ធនាគារ​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ដែល​ចុះ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០០៦​ សម្រាប់​កាល​មិន​កំណត់។

នៅ​ថ្ងៃ​៣១​ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០០២​​ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ប្រកាស​តាម​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ថា​ឯកជន​ ភាវូនីយកម្ម​របស់​ធនាគារ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កំណែ​ទម្រង់​ផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ។ នៅ​ថ្ងៃ ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥​ ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​នៃ​ធនាគារ​ដែល​តំណាង​ដោយ​គណៈកម្មាធិការ​ឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម បាន​ធ្វើកិច្ច​ព្រមព្រៀង​លក់​ទិញ និង​ផែនការ​លទ្ធកម្ម ធនាគារ​កាណាឌឺយ៉ា និង​ក្រុមហ៊ុន​អាយអិនជីហូលឌីង ។​ ធនាគារ​កណ្តាល​បាន​លក់​ហ៊ុន ២០% របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ធនាគារ ហើយ​​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច ​និង​ ​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​បន្ថយ​ភាគហ៊ុន​​របស់​ខ្លួន​ពី​៨០% មក​១០% ។ លក្ខន្តិកៈ​របស់​ធនាគារ​បាន​កែប្រែ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២​​ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១០ ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​សមាសភាព​ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និង​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

នៅខែ មិនា ២០១១, ធនាគារកាណាឌីយ៉ាភីអិលស៊ី បានលក់ភាគហ៊ុននៅសល់របស់ខ្លួនទៅជូនភាគទុនិកឯកជន ២ រូប។ ក្នុងម្នាក់ៗ មានចំនួន ៧.៦១%។ ភាគទុនិករបស់ធនាគារ FTB នៅចុងឆ្នាំ ២០១១ រួមមានក្រុមហ៊ុនអាយអិនជីហូលឌីងខូអិលធីឌី មានភាគហ៊ុនចំនួន ៤៤% ភាគទុនិកឯកជន២ រូបមាន ភាគហ៊ុនក្នុងម្នាក់ៗ ២៣%  និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុមាន ភាគហ៊ុនចំនួន ១០% នៃ ដើមទុនសរុប។

 


 

KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE: 30 Mar 2020​​​  

BUY  RATE 1 USD = 4,070
SELL RATE 1 USD = 4,095 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”