ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​ការ​កំណត់


ជាមួយ​គណនី​ប្រភេទ​នេះ យើង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំពោះ​ការ​វិនិយោគ​របស់​អ្នក​ដោយ​ផ្តល់ អត្រា​ការ​ប្រាក់​ខ្ពស់​មាន លក្ខណៈ​ប្រកួត​ប្រជែង​នៅ​ពេល​ដល់​ការ​កំណត់ ។​ នេះ​ជា​វិធី​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ទុន​ទំនេរ  សម្រាប់​រក​ចំណូល​ បន្ថែម​ជូន​អ្នក ។

គ្មាន​អ្វី​ងាយ​ជាង​នេះ​ទៀត​ទេ! ​អ្នក​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​យ៉ាងតិច​ $១.០០០,០០​ សម្រាប់​រយះ​ពេល ១​ ខែ ទៅ​១ឆ្នាំ ហើយ​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រយះ ពេលនេះ អ្នក​អាច​ដក​យក​ចំនួន​ទឹកប្រាក់ ដើម​ដែល​បាន​ផ្ញើ​ បូក​និង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់។

នៅ​ពេល​ដល់​កាល​កំណត់ អ្នក​អាច​មាន​ជម្រើស​ជាច្រើន​ផ្សេងទៀត​ដូចជា បន្ត​វិនិយោគ​សម្រាប់​រយះ​កាល​ថ្មី និង​បន្ត​រក​ការ​ប្រាក់​បន្ថែម អ្នក​អាច​ដាក់​ប្រាក់​ដែល​បាន​ទទួល​នៅ​ក្នុង​គណនី​ មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ក៏​បាន ឬ​អ្នក​អាច​ដក​ ប្រាក់​ទំាង​ការ​ទាំង​ដើម ដើំម្បី​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ការងារ​ផ្សេង ។ មិន​មាន​ការ​កំណត់​ចំពោះ​ចំនួន​ដង​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ឡើងវិញ​ទេ​ ហើយ​អ្នក នឹង​មិន​ព្រួយ​បារម្ភ ដោយ​ដឹង​ថា​ប្រាក់​របស់​អ្នក​ស្ថិត​នៅ​កន្លែង​ដ៏​មា​ន​សុវត្ថិភាព និង​កំពុង​បន្ត​ រក​ប្រាក់​ចំណូល​ជូន​អ្នក​រាល់​ថ្ងៃ ។

ដំណើរ​ការ​ដាក់ពាក្យ និង​ទូទាត់​លក្ខណៈ​សាមញ្ញ និង​រហ័ស ហើយ​ផ្នែក​សេវា​អតិថិជន​ដែល ពោរពេញ​ដោយ​បទពិសោធន៍​របស់​យើង​រង់ចាំ​ផ្ដល់​ប្រឹក្សា និង​បម្រើ​អ្នក​ជានិច្ច ។​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​មួយ​របស់​យើង ឬ​ទូរស័ព្ទ​មក​កាន់​លេខ ០២៣​ ៨៦២​ ១១១ ។
អត្រា​ការ​ ប្រាក់

* ​ប្រភេទ​ប្រាក់​បញ្ញើ ជា​ដុល្លារ​អាមេរិក ​និង​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំឆ្នាំ ឬ​ជា​ប្រាក់រៀល និង​ការប្រាក់​ប្រចាំឆ្នាំ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​និង​ប្រែប្រួល​ដោយ​យោង​ទៅ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទីផ្សារ ។ សូម​មេត្តា​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​សាខា FTB ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ជាង​គេ​ដើម្បី​ទទួល​ព័តិមាន​ពី​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ចុងក្រោយ។
បញ្ញត្តិ និង​លក្ខខណ្ឌ


ចំនួន​ទឹកប្រាក់​អប្បបរមា​សម្រាប់​បើក​គណនី​ដំបូង​គឺ  $១០០.00(ឬ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ស្មើគ្នា​ជាមួយ​និង​ប្រាក់​រៀល)។
ការ​ប្រាក់​នឹង​បង្គរ​រៀងរាល់​ថ្ងៃ តែ​នឹង​បើក​សរុប​ជូន​នៅ​កាល​វសាន​ដែល​បាន​ព្រមព្រៀង​( ១.៣.៦​ ,១២​ខែ)
ការ​ប្រាក់​នឹង​បាត់បង់​បើ​សិន​ជា​ប្រាក់​បញ្ញើ​ត្រូវ​ដក​មុន​កាល​កំណត់
ការ​ប្រាក់​ដែល​ទទួល​បាន​នឹង​ត្រូវ​ជាប់​កាតព្វកិច្ច​ពន្ធ​កាត់​ទុក
នៅ​ពេល​បើក​គណនី​សន្សំ​អ្នក​ត្រូវ​បង្ហាញ​ឯកសារ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ លក្ខនិ្កកះ​ក្រុមហ៊ុន​និង/​ ឬ​ឯកសារ​ផ្សេងទៀត​ដែល​បញ្ជាក់​ថា​ ក្រុមហ៊ុន/​អង្គភាព​របស់​អ្នក​បាន​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ធ្វើ​ប្រតិការ​ស្របច្បាប់ និង​ផ្ដល់​គំរូ​ហត្ថលេខា​ ដែល​និង​មាន​សិទ្ឋិ​ប្រើប្រាស់​គណនី ដើម្បី​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ដល់​ទឹកប្រាក់​របស់​អ្នក។
តារាង​អត្រា​និង​កម្រៃ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គណនី​សន្សំ​មាន​នៅ​ក្នុង​វ៉ិបសាយ​នេះ​ក្នុង​ទំព័រ  " អត្រា​ និង​កម្រៃ"
KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE:24-MAY-2019 

BUY  RATE 1 USD = 4053
SELL RATE 1 USD = 4073 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”