អត្រា​ និ​​ង​កម្រៃ

សោហ៊ុយ​ចុងក្រោយ​សម្រាប់​សេវា​ និង​ប្រតិបត្តិការ​ធនាគារ​មាន​បង្ហាញ​ជូន​នៅ​ខាងក្រោម​។​បើ​អ្នក​នៅ​មិន​ទាន់​ជា​ អតិថិជន FTB ​ទេ​នោះ សូម​មេត្តា​បើក​គណនី​មួយ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​អត្រា​សោហ៊ុយ​ដ៏​ទាប​ដែល​យើង ផ្ដល់​ជូន​អតិថិជន​របស់​យើង​។

គណនី​សន្សំ

ទឹកប្រាក់​បើក​គណនី​ដំបូង $ ៥០,០០
ត្រូវ​មាន​សមតុល្យ​សម្រាប់​ដំណើរ $៥០,០០
ថ្លៃ​បិទ​គណនី    $១០,00សម្រាប់​ការ​បិទ​គណនី​ដែល​បើក​តិច​ជាង ៦​ខែ
$៥,00សម្រាប់​ការ​បិទ​គណនី​ដែល​ក្រោយ​ពេល​បើក ៦​ខែ
តម្លៃ​សៀវភៅ​គណនី​ប្រាក់​ បញ្ញើ​សំចៃ $៥,00 ក្នុង​មួយ​ក្បាល
ចំណាំ
ការ​បើក​សម្រាប់​គណនី​សន្សំ​ត្រូវ​បាន​គណនា​រាល់​ថ្ងៃ​និង​បញ្ចូល​ក្នុង​គណនី​របស់​អ្នក​រៀងរាល់​ខែ
ការ​ប្រាក់​ដែល​ទទួល​បាន​នឹង​ត្រូវ​ជាប់​កាតព្វកិច្ច​ពន្ធ​កាត់​ទុក
សោហ៊ុយ​បញ្ជាក់​របាយការណ៍​សវនកម្ម $១០,00 ក្នុង​១​ដង
សោហ៊ុយ​លើ​គណនី​អសកម្ម                     $៥,00 ក្នុង​១​ឆ្នាំគណនី​បញ្ញើ​មាន​ការ​កំណត់

ទឹក​ប្រាក់​បើក​គណនី​ដំបូង $១000,00
រយៈពេល​ដែល​អាច​ផ្ញើ                                ​​​​​ ១,៣ ,៦និង​១២​ខែ
ចំណាំ
ការ​ប្រាក់​សម្រាប់​គណនី​សន្សំ​ត្រូវ​បាន​គណនា​រាល់​ថ្ងៃ និង​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​របស់ អ្នក​នៅ​កាល​អវសាន
ការ​ប្រាក់​ដែល​ទទួល​បាន​នឹង​ត្រូវ​ជាប់​កាតព្វកិច្ច ពន្ធ​កាត់​ទុក
ការ​ប្រាក់​នឹង​បាត់បង់  បើ​សិន​ជា​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​ ដក​មុន​កាល​កំណត់ គណនីចរន្ត
សម្រាប់​តែ​​​​​ ពាណិជ្ជកម្ម​ប៉ុណា្ណះ (ឧទាហរណ៍​ រាល់​ការ​បាន​ចុះ​បញ្ជី​ត្រឹមត្រូវ តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់ ដូចជា​ ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈ គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ សមាគម​ដែល​បាន​ ចុះបញ្ជី​ ក្រុម​សហគមន៍ អង្គការមនុស្សធម៌​ អង្គការ ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល )

ទឹក​ប្រាក់​បើក​គណនី​ដំបូង $ ៥០០,00
សមតុល្យ​អប្បបរមា $ ៥០០,00
តម្លៃ​សៀវភៅ​មូលប្បទានប័ត្រ    ជូន​ ១​ក្បាល​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​ពេល​បើក​គណនី $ ៥,00 ​ក្នុង​១​ក្បាល ​បន្ទាប់​ពី​នោះ
ថ្លៃ​ទូទាត់​មូលប្បទានប័ត្រ   ​​មិន​គិត​សោហ៊ុយ
មូលប្បទានប័ត្រ​បង្វិល​ជូន​វិញ

$១០,០០​​​សម្រាប់​ការ​បិទ​គណនី​ដែល​បើក​តិច​ជាង ៦ខែ

$៥,00សម្រាប់​ការ​បិទ​គណនី​ដែល​ក្រោយ​ពេល​បើក ៦​ខែ

បិត​គណនី $10/00 sRmab;karbiTKNnIEdlebIkticCag6Ex
$5/00 sRmab;karbiTKNnIeRkayeBlebIk 6Ex
របាយការណ៍    រៀងរាល់​ខែ​: មិន​គិត​ថ្លៃ
រៀងរាល់​សប្តាហ៍​:   $៥,00 ក្នុង​១​ខែ
រៀងរាល់ថ្ងៃ :   $១០,០០​ក្នុង​១​ខែ
តាម​សំណើ :  $២,០០​សម្រាប់​របាការណ៍​មួយ
ពី​១​ឆ្នាំ​មិន ​:      $៥,០០​សម្រាប់​របាការណ៍​មួយ​
ពី​២​ឆ្នាំ​មិន ​:      $២០,០០​សម្រាប់​របាការណ៍​មួយ
សោហ៊ុយ​លើ​ការ​បញ្ជាក់​របាយការណ៍​សវនកម្ម  $១០,00 ក្នុង​១​ដង
សោហ៊ុយ​លើ​គណនី​អសកម្ម $៥០,00 ក្នុង​១​ឆ្នាំហិរញ្ញប្បទាន​ពាណិជ្ជកម្ម

ការ​បើក​លិខិត​ឥណទាន $៥០,00 ក្នុង​១ដង​​ បូក ១០%​លើ​ទឹក​ប្រាក់​សរុប​នៃ លិខិត​ឥណទាន​ក្នុង​១​ខែ
ការ​ជូន​ដំណឹង​ពី​លិខិត​ឥណទាន $៥០,00
ការ​កែ​សម្រួល​លិខិត​ឥណទាន $៥០,00
សេវា​ប្រមូល​ប្រាក់​លើ​ទំនិញ​នាំចេញ ០,១០% បូក​និង​កម្រៃ​​​​អ្នក​​នាំ​សំបុត្រ​កម្រៃ​អប្បបរមា​$៥០,00
លិខិត​ធានា​លើ​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន $៥០,00 ក្នុង​មួយ​ដងសេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់

ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ចូល អតិថិជន​របស់​​ FTB មិន​មែន​ជា​អតិថិជន​របស់     FTB ធនាគារ​ពាណិជ្ជ
ការផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​លក្ខណះ​អន្តរជាតិ ០,១០%  + សោហ៊ុយ ០,១៥% + សោហ៊ុយ ០.១៥% +  សោហ៊ុយ
សោហ៊ុយ​អប្បបរមា  $១០,០០ $២០,០០ $២០,០០$10/00
សោហ៊ុយ​អតិបរមា  $២​.៥០០,០០ $៣.0០០,០០ $៣.០០០,០០

 

   
ការ​លក់​មូលប្បទានប័ត្រ​ទេសចរ​ជា​ដុល្លារ​​​​​​​​​​ ការ​លក់​​១%​ក្នុង​មូលប្បទានប័ត្រ​មួយ

 

ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ចេញ​​ អតិថិជន​មិនមែន​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជកម្ម ធនាគារ​ពាណិជ្ជកម្ម
ឥណពន្ធ​ពី​គណនី
ឬ​ការ​ទូទាត់​សាច់​ប្រាក់​
០.១៥% +សោហ៊ុយ តាម​ការ​ស្រុះស្រួល​គ្នា​
សោហ៊ុយ​អប្បបរមា $០,១៥%  
សោហ៊ុយ​ទំនាក់ទំនង $០,២០%   សោហ៊ុយ​សេវា​​​​ផ្សេង ៗ​​

ការ​ចេញ​លិខិត​ធានា: 0.២០% ក្នុង​១ខែ
លិខិត​បញ្ជាក់​សមតុល្យ : $១០,00​  ក្នុង​​១ដង

 

អំពី​កម្រៃ​សេវា​លើ​ប្រតិបត្តិការ​
ចំពោះ​កម្រៃ​សេវា​លើ​ការ​ទូទាត់​វិកយក្កបត្រ​តាម Internat Banking
- សម្រាប់​អតិថិជន​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​តាម Internat Banking ដោយខ្លួនឯង​ កម្រៃ​សេវា​គិត​ត្រឹម​​​​តែ​​ ១០០០​​រៀល​ក្នុង​១​ប្រតិបត្តិការ​ ។
- សម្រាប់​អតិថិជន​ដែល​យក​វិក្កយបត្រ​មក​បង់​នៅ​បញ្ជី​របស់​​​​ធនាគារ​កម្រៃ​សេវា​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដូច​ខាងក្រោម
-តិច​ជាង​ ៣ ​លាន​រៀល ប​ង់​សេវា​ ១៥០០រៀល
- ពី​ ៣​ លាន​រៀល​ ឡើង បង់​សេវា​ ១៥០០ រៀល បូក​នឹង​សេវា​រាប់​ប្រាក់​ ៤០០០​រៀល
- ប្រសិន​មាន​គណនី​នៅ​ធនាគារ​មិន​គិត​សេវា​រាប់​ប្រាក់​តម្លៃ​សម្រាប់​សេវា​ បង់​វិក្កយបត្រ​ទឹក​ ១០០​រៀល
KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE: 30 Mar 2020​​​  

BUY  RATE 1 USD = 4,070
SELL RATE 1 USD = 4,095 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”