បណ្ណ័សហសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម

បើលោកអ្នកជាហ្វេនរបស់​ Caltex យើងខ្ញុំមានកម្មវិធីប័ណ្ណមួយសំរាប់ប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈ ជាប័ណ្ណសហសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរវាង FTB និង Caltex ផលិត​ឡើងជាពិសេសសំរាប់អតិថិជនគ្រប់ប្រភេទ។ វាផ្តល់ដល់លោកអ្នកនូវជម្រើសសម្រាប់ចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ជាវទំនិញ និង​សេវាកម្មពីគ្រប់ស្ថានីយ៍​​ Caltex និង Star Marts​ ដែលចូលរួមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ វាផ្តល់នូវមុខងារសំរាប់គ្រប់គ្រងមួយចំនួន ភាពងាយស្រួល ល្បឿនប្រតិបត្តិការ និងសុវត្ថិភាព។ ប័ណ្ណនេះអាចរកជាវបាន និងបញ្ចូលទឹកប្រាក់សំរាប់ប្រើប្រាស់តាមគ្រប់បណ្តាស្ថានីយ៍ Caltex និង Star Marts ព្រមទាំងសាខារបស់ FTB ។

បញ្ជីស្ថានីយ៍​​ Caltex និង Star Marts​ ដែលចូលរួមទូទាំងប្រទេស

No Stations/Starmarts names Contact Numbers Locations
1 Caltex Chak Angre 077 222 615 National Road 2, Phum Toul Roka, Sangkat Chak Angre Krom, Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia
2 Caltex Calmette 012-800-247 Preah Monivong Blvd, Phnom corner of Maot Chrouk (St. 86), Phnom Penh, Cambodia
3 Caltex Boeung Trobek 012-800-260 Preah Monivong Blvd (93), corner of St. 474, Phnom Penh, Cambodia
4 Caltex Boeung KengKong 012-805-529 No. 156, Preah Norodom Blvd (41), 12302 Phnom Penh, Cambodia
5 Caltex Teuk La-ork 012-800-257 No. 432, Mao Tse Toung Blvd (245), corner of St. 202, 12158 Phnom Penh
6 Caltex Chbar Ampov 012-800-258 National Road No 1, Phnom Penh, Cambodia
7 Caltex Pochentong 012-800-251 Confederation de la Russie Blvd (110), 2 km from city boundary, Phnom Penh, Cambodia
8 Caltex 5B 012-800-246 National Road No 5, 3 km from city boundary, Phnom Penh, Cambodia
9 Caltex Apsara 012-800-244 Preah Monivong Blvd (93), corner Phnom of Sihanouk (St. 274), Phnom Penh, Cambodia
10 Caltex Bokor 012-800-245 Preah Monivong Blvd (93), Phnom corner of Mao Tse Toung (St. 245), Phnom Penh, Cambodia
11 Caltex Psar Deumkor 012-810-302 Samdech Monireth Blvd (217), corner of St. 384, Phnom Penh, Cambodia
12 Caltex Pet Loksang 012-800-253 Confederation de Ia Russie Phnom Blvd (110), corner of St. 271, Phnom Penh. Cambodia
13 Caltex 6A 012-800-252 National Road No 6, 1 Km from City Boundary, Phnom Penh, Cambodia
14 Caltex Mekong 012-800-250 Charles de Gaulle Blvd (217), Phnom Corner of Tchecoslovaquie (St. 169), Phnom Penh
15 Caltex Sihanouk Ville 2 077 222 623 Ekareach (St.), corner of Sihanouk, Sopheak Mongkol (St.), Sihanoukville, Cambodia
16 Caltex Angkor Siem Reap 077 222 616 National Road No 6, Taphul Village, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap City, Siem Reap Province
17 Caltex Kompong Cham 042 941796 National Road No 6, Sangkat Veal Vong, Kompong Cham City, Kompong Cham Province
18 Caltex Battambang 053-952-449 National Road No.5 Khum Battambong Prek Preah Sdach, Svay Par District, Battambong Province
19 Retail Caltex SHV 1 012-600-267

011-340-081

National Road Number4 Phum1, Sangkat1 Krong Presh Sihanouk Sihanouk Ville Province
20 Retail Caltex Sen Sok 077-967-777

012-821-469

#610 St1003 Ph Bayab, Sk Phnum Penh Thmey Kh Sen Sok, Phnom Penh
21 Retail Caltex Steung Mean Chey 016-881-168 No958, St217, TreaVillage, Sk Meanchey,Kh Stueng Meanchey,Phnom Penh
22 Retail Caltex DeiHoy 017-223-337 No12, Street Dei Hoy, Sk TeukTla,Kh Sen Sok, Phnom Penh
23 Retail Caltex Battambang 092-666-660 Ph Romchek4, Sk Ratanak, Battambang, Battambang

 

 

លក្ខណៈពិសេស

 • ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យុវវ័យ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ព្រមទាំងធុរជន
 • អាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់កាន់តែច្រើនតាមដែលអ្នកចូលចិត្តនៅគ្រប់ស្តារម៉ាត និងបញ្ជរបេឡាតាមសាខាធនាគារ FTB
 • មិនចាំបាច់ប្រើសាច់ប្រាក់បើទូទាត់ដោយប្រើកាសកាត
 • អាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ជាប្រាក់ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ
 • អាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់រហូតដល់ ៥០០ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ
 • ប័ណ្ណមានសុពលភាពប័ណ្ណដល់ទៅ ២ឆ្នាំ
 • អាចចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធី FTB Mobile របស់ធនាគារ FTB
 • ទទួលយកនៅស្ថានីយ៍កាល់តិច កាហ្វេផ្លាស និងស្តារម៉ាត ដែលបានចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៣% រាល់ពេលបញ្ចូលទឹកប្រាក់នៅស្តាម៉ាត (រហូតមានការជូនដំណឹងជាថ្មីពីក្រុមហ៊ុន Chevron)
 • ការចុះឈ្មោះងាយស្រួល និងសាមញ្ញ
 • ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ប្រើជាប័ណ្ណអំណោយ សំរាប់លើកទឹកចិត្ត ឬជំរុញការលក់
 • មានសុវត្ថិភាពជាមួយលេខសម្ងាត់ ដើម្បីការពារការលួចបន្លំ
 • មានភាពងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យសមតុល្យតាមរយៈកម្មវិធីធនាគារចល័ត FTB Mobile របស់ធនាគារ FTB ឬជាមួយម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ធនាគារ FTB ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • ជា​នីតិជន
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ លិខិត​ឆ្លងដែន ឬ​ឯកសារ​អត្តសញ្ញាណ​ផ្សេងៗ​ដែល​មាន​សុពលភាព
 • មានលេខទូរស័ព្ទដៃ និងសារអេឡិចត្រូនិក

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ) ចំនួនប្រតិបត្តិការ
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រចាំថ្ងៃ មិនមាន មិនមាន
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណប្រចាំថ្ងៃ មិនមាន មិនមាន
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ (នៅស្ថានីយ៍កាល់តិចតែប៉ុណ្ណោះ) ៥០០,០០ ៧ ដង
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ៥០០,០០ ៧ ដង
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ មិនមាន មិនមាន