ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់គាំទ្រអេធីអឹមផ្នែកឆានែលប៊ែងឃីង

The position is responsible for monitoring ATM network cash levels and operations ensuring up-time
is maintained at all times, and maintaining compliance with policies and procedures at all times.

Main Duties

 • ATM fixing and services monitoring to maximize uptime e.g. fast tracking end to end resolution on ATM and the peripherals issue e.g. receipt rolls, Journal rolls, UPS.
 • Monitoring ATM performance (Hardware/Software/ATM Network).
 • Control and install new ATM at ATM Side.
 • Schedule onside and off side fixing ATM issues (Hardware / Software).
 • Arrange schedule onside support with Branch and Operation team.
 • Repair ATM spare part for re-use
 • Manage ATM Machines and Spare Parts stock.
 • Provide the ATM journal log and transaction images to Accounting Reconcile team.
 • Backup all ATM logs and transaction images.
 • Organize Monthly ATM performance report and report to Managements and relevant teams.
 • Perform other tasks assigned by supervisors.

Job Requirements

 • Bachelor Degree of IT or related field
 • At least 5 years’ experience related to the said position
 • Good knowledge and understanding of ATM, Electronic Banking and banking products and services
 • Good organizational and time management skills
 • A strong desire to work in a team oriented
 • High initiative, commitment, good communication and problem solving skills.
 • Computer literacy and English language proficiency.

Download Job Announcement

Senior ATM Support Officer

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.