ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកសេវាធនាគារវីអាយភី

This role is responsible for acquiring & managing the clients to grow the bank’s business. The incumbent will build a thorough understanding of each client’s financial requirements and will focus on providing best services to retain and build deeper relationships with clients.

Main Duties

 • Meet with clients to promote and sell the Bank’s services and products and to achieve sales targets
 • Process new account opening and banking transaction for the customers following FTB service standards
 • Continually build product knowledge and awareness to promote and sell the bank’s products and services
 • Ensure compliance with the Bank’s policies and procedures
 • Proactively determine customer’s need to actively sell the bank’s full range of product and services
 • Record both customers information and daily operations into T24 system
 • Act as a key advocate to existing and potential customers
 • Assist others where needed

Job Requirements

 • Fresh graduate and third year or fourth-year student in Finance, Banking or related fields.
 • Strong customer service and sales-oriented personality
 • Previous sales experience is highly recommended
 • Good organizational and time management skills
 • A strong desire to work in a team and sales environment
 • English language proficiency, Chinese language is a plus
 • Computer literacy in Microsoft Office Word & Excel

Download Job Announcement

VIP Relationship Trainee

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.