ធនាគារ FTB ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងសាខាអូឡាំពិកទៅសាខាម៉ៅសេទុង


ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជាសូមគោរពជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា នឹងផ្លាស់ប្តូរ ទីតាំងសាខាអូឡាំពិកទៅ សាខាម៉ៅសេទុង ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ ។

  • ម៉ោងប្រតិបត្តិការ៖ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ / ម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ដល់៤:០០នាទីរសៀល / ថ្ងៃសៅរ៍ ពីម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ដល់១១:៣០នាទីព្រឹក
  • អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ១៧៦ មហាវិថីម៉ៅសេទុង ភូមិ២ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ។
  • លេខទំនាក់ទំនង៖០២៣៨៦២១១១
  • តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ bit.ly/3oQSmKU

អតិថិជនទាំងអស់ក៏អាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត (មហាបុត្រ) ធនាគារអនឡាញ និងអេធីអឹម។