កម្មវិធីមហាបុត្រ

កម្មវិធី មហាបុត្រ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា FTB mBanking App គឺជាកម្មវិធីធនាគារចល័តសម្រាប់ស្មាតហ្វូនដែលដំណើរការលើប្រព័ន្ធ iOS និង Android ។ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណរបស់លោកអ្នក ដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័ត “មហាបុត្រ” របស់ FTB ដែលមានមុខងារជាច្រើន និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ មិនថាលោកអ្នកទៅទីកន្លែងណា ឬនៅពេលណាឲ្យតែមានការតភ្ជាប់បណ្តាញអុីនធឺណិត។

កម្មវិធីមហាបុត្រ របស់ធនាគារ FTB ជួយលោកអ្នកបានដូចជា៖

  • គ្រប់គ្រង និងតាមដានសកម្មភាព និងសមតុល្យគណនី និងប័ណ្ណកាស់កាតរបស់លោកអ្នក
  • ស្វែងរកសាខាធនាគារ ដៃគូសហការ ទីតាំងម៉ាស៊ីន ATM និងទីតាំងអាជីវកម្ម
  • ពិនិត្យមើលកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ
  • ផ្ទេរប្រាក់ និងដកប្រាក់យ៉ាងងាយស្រួលស្ទើតែគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេស
  • បង្កើតប័ណ្ណកាស់កាតនិមិត្ម ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការតាមអុីនធឺណិត
  • ទូទាត់តាម QR Code
  • បញ្ចូលប្រាក់ទៅក្នុង FTB វីសាកាស់កាត និងទូរស័ព្ទ
  • បង់វិក្កយបត្រទឹក ភ្លើង អុីនធឺណិត និងវិក្កយបត្រផ្សេងៗទៀត​។

របៀបទាញយកកម្មវិធីមហាបុត្រ៖

  • ជាដំបូងសូមលោកអ្នកចុចលើសញ្ញា App Store ឬ Play Store នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក
  • សូមវាយបញ្ចូលពាក្យថា “FTB MohaBot”
  • រួចសូមចុចលើសញ្ញា “Search”
  • បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញា “Get” សម្រាប់ App Store ឬ ចុចលើសញ្ញា “Install” សម្រាប់ Play Store
  • លោកអ្នកអាចស្វែងរកកម្មវិធី “FTB MohaBot” ដែលបានដំឡើងដោយជោគជ័យនៅក្នុង Home Screen ។

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីមហាបុត្រដោយខ្លួនឯង ៖

  • ជាដំបូងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់កម្មវិធី “FTB MohaBot” នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក
  • បន្ទាប់មកសូមជ្រើសរើសភាសាខ្មែរ ឬអង់គ្លេស
  • បន្ទាប់មកចុចសញ្ញា “ចាប់ផ្តើម”
  • សូមចុចលើសញ្ញា “Card User”
  • សូមបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ និងលេខប័ណ្ណ រួចចុច “បញ្ជូន”
  • សូមបញ្ចូលលេខកូដ ០៦ខ្ទង់ ដែលបានផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក
  • លោកអ្នកនឹងទទួលបានលេខសម្ងាត់បណ្តោះអាសន្នចំនួន ០៤ខ្ទង់ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចូលលេខកូដ ០៦ខ្ទង់ត្រឹមត្រូវ
  • សូមបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ និងសម្ងាត់បណ្តោះអាសន្នចំនួន ០៤ខ្ទង់ បន្ទាប់មកចុច “ចូលកម្មវិធី”
  • សូមប្តូរលេខសម្ងាត់ថ្មីចំនួន ០៤ខ្ទង់ រូចបញ្ជាក់លេខសម្ចាត់ថ្មី បន្ទាប់មកចុច “បញ្ចូន”
  • ប្រព័ន្ធនឹងនាំលោកអ្នកចូលកាន់ទំព័រដើម នៃកម្មវិធីមហាបុត្រ
  • លោកអ្នកអាចចាកចេញពីកម្មវិធីមហាបុត្រដោយចុចពាក្យ “ការកំណត់” រួចចុចពាក្យ “ចាកចេញ”

របៀបកំណត់ការប្រើក្រយៅដៃដើម្បីចូលកម្មវិធី ៖

  • សូមចូលកម្មវិធីមហាបុត្រ
  • សូមបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ និងសម្ងាត់ថ្មីចំនួន ០៤ខ្ទង់ បន្ទាប់មកចុច “ចូលកម្មវិធី”
  • សូមចុចលើពាក្យ “ការកំណត់”
  • ជ្រើសរើសពាក្យ “ការចូលកម្មវិធីដោយប្រើក្រយៅដៃ
  • បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ និងលេខសម្ងាត់ចំនួន ០៤ខ្ទង់ បន្ទាប់មកចុច “បញ្ជូន”
  • ធ្វើការស្កេនក្រយៅដៃដើម្បីបញ្ជាក់

លក្ខណៈពិសេសរបស់យើង

Virtual CashCard

Scan To Pay

Wing Transfer

CashCard Top Up