ទិញ១ ថែម១ នៅពេលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសាចរន្តជិតរបស់ FTB

ទិញ១ ថែម១ នៅពេលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសាចរន្តជិតរបស់ FTB

ផុតកំណត់

ទិញ១ ថែម១ នៅពេលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសាចរន្តជិតរបស់FTB រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃច័ន្ទ
មិនទាន់មានប័ណ្ណវីសាចរន្តជិតរបស់FTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខា របស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន៖
ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក

បញ្ញាត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

  • នៅពេលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសាចរន្តជិតរបស់FTB លើអាហារដែលបានកំណត់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការថែមជូនដូចទៅនឹងអាហារដែលបានជាវ ។
  • ការផ្តល់ជូននេះគឺសម្រាប់តែអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសាចរន្តជិតរបស់FTB តែប៉ុណ្ណោះ ។
  • ការផ្តល់ជូននេះគឺស្ថិតក្នុងចំនួនដែលមានកម្រិត ទៅតាមគោលការណ៍ ”មកមុន ផ្តល់ជូនមុន” និងរហូតដល់អស់ពីស្តុក ។
  • FTB, Visa, និង Carl’s Jr. រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

អាហារដែលផ្តល់ជូន
១. Spicy Western Bacon Cheese Burger
២. Cheese Burger
៣. Beef Jalapeno Burger
៤. Chili Cheese Burger
៥. Chargrilled Jalapeno Chicken Burger
៦. Chargrilled Chicken Club

សាខាដែលផ្តល់ជូន
១. Carl’s Jr. សាខាទួលទំពូង – ផ្លូវលេខ១៥៥ កែងផ្លូវលេខ៤៧២
២. Carl’s Jr. សាខាបឹងកេងកង – ផ្លូវលេខ៣១០ កែងផ្លូវលេខ៥១
៣. Carl’s Jr. សាខាទួលគោក – ផ្លូវលេខ៣១៥ ក្បែរ TK Avenue
៤. Carl’s Jr. សាខាអ៊ីអនម៉លសែនសុខ – ជាន់ទី២