ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ Smart តាមរយ: FTB Mobile

ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ Smart តាមរយ: FTB Mobile

មិនទាន់មាន FTB Mobile មែនទេ? ទាញយកឥឡូវនេះ
សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖

ពីថ្ងៃទី០៧ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

 • ប្រូម៉ូសិននេះមានសម្រាប់តែអតិថិជន Smart ដែលបង់ប្រាក់ជាមុនប៉ុណ្ណោះ។
 • ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ អតិថិជនត្រូវតែបញ្ចូលទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច 1.25 ដុល្លារ (5,000 រៀល) ក្នុងប្រតិបត្តិការតែមួយ
 • ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ សូមប្រើប្រាស់បណ្តាញបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកដែលរួមមាន FTB Mobile, SmartNas App, គេហទំព័រ Smart និង Smart Dealers
 • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះមិនមានជាមួយកាតកោសទេ
 • រង្វាន់ក្នុងប្រូម៉ូសិននេះគឺសាច់ប្រាក់ 10,000 ដុល្លារ សាច់ប្រាក់ 100 ដុល្លារ OPPO Find Series, OPPO Reno Series, Smart Hero II, ប្រាក់រង្វាន់ទិន្នន័យរាប់លាន
 • អតិថិជននឹងទទួលបានរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖ ប្រសិនបើអ្នកជាវ e-បញ្ចូលលេខផ្ទាល់ខ្លួន នោះលេខទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេនឹងឈ្នះរង្វាន់
 • ប្រសិនបើអ្នកជាវ e-បញ្ចូលទឹកប្រាក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀត នោះលេខទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលនោះនឹងឈ្នះរង្វាន់
 • អតិថិជននឹងទទួលបានសារ SMS បញ្ជាក់នៅពេលពួកគេឈ្នះរង្វាន់។ សារ SMS នឹងមានលេខកូដ
 • ប្រសិនបើអ្នកជាវម្នាក់ឈ្នះរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ធំ 10,000 ដុល្លារ ពួកគេនឹងត្រូវបានទាក់ទងដោយផ្ទាល់ដោយភ្នាក់ងារ Smart ជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងការប្តូររង្វាន់
 • ប្រសិនបើអតិថិជនឈ្នះរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ 100 ដុល្លារ ឬស្មាតហ្វូន ពួកគេអាចប្តូរយកវានៅ Smart Shop ដែលនៅជិតបំផុតរបស់ពួកគេ។ ដើម្បីយករង្វាន់មកវិញ គេត្រូវយកមកបង្ហាញ៖
 •  • លេខទូរស័ព្ទដែលឈ្នះដែលបានទទួលការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក
   • សារ SMS បញ្ជាក់ដែលមានលេខកូដ
   • ឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព

 • រង្វាន់មិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬរង្វាន់ផ្សេងទៀតបានទេ
 • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារFTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ ។
 • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និង Smart រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

ព័ត៌មានលម្អិត៖

០២៣ ៨៦២ ១១១