រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ១០%រាល់ពេលចំណាយចាប់ពី២០ដុល្លារឡើងទៅលើ Grocerdel ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ១០%រាល់ពេលចំណាយចាប់ពី២០ដុល្លារឡើងទៅលើ Grocerdel ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា រហូតដល់ម្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១

បញ្ញាត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែអតិថិជន ដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB តែប៉ុណ្ណោះ ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទនិងទូទាត់ជាមួយ Visa កាតនៅលើគេហទំព័រ Grocerdel Application
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនឹងត្រូវធ្វើដោយស័្វយប្រវត្តិនៅ check out
  • បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៥ដុល្លារសម្រាប់ការកុម្ម៉ង់ម្តង
  • ការផ្តល់ជូនមានចំនួនកំណត់ ឬមកមុនទទួលបានមុន
  • ក្រុមហ៊ុន Visa និង Grocerdel សូមរក្សាសិទ្ធិលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ ឬផ្លាស់ប្តូរ លុប ឬបន្ថែមលក្ខខណ្ឌណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន
  • រាល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះដែលធ្វើឡើងដោយ Grocerdel នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគ្មានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយ