រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ ៥% សម្រាប់សេវាពិគ្រោះយោបល់ និងព្យាបាលជំងឺ

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 	៥% សម្រាប់សេវាពិគ្រោះយោបល់ និងព្យាបាលជំងឺ

មិនទាន់មានប័ណ្ណFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!
សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណទូទាត់ទាំងអស់របស់ធនាគារ FTB (លើកលែងតែប័ណ្ណសហសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម) ។
  • សូមបង្ហាញប័ណ្ណFTBជូនបុគ្គលិកសណ្ឋាគារដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារFTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ ។
  • ការផ្តល់ជូននេះគឺមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតដូចជា ការផ្តល់ជូនរង្វាន់ កម្មវិធីសមាជិកភាព និងមុខទំនិញដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ (លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ជាពិសេសណាមួយ) ។
  • ក្នុងករណីមានវិវាទកើតឡើង ការសម្រេចរបស់ធនាគារFTB និងមន្ទីរពហុព្យាបាលឡាយហ្វ៍ឃែរ គឺជាការសម្រេចចិត្តផ្លូវការ ។
  • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និងមន្ទីរពហុព្យាបាលឡាយហ្វ៍ឃែរ រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

ទីតាំងដែលចូលរួម
មន្ទីរពហុព្យាបាលឡាយហ្វ៍ឃែរ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះ១១៣ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិសាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ។

ព័ត៌មានលម្អិត៖ ០១១/០៩៨ ៩៩២ ៤២៤ ឬ ០១២ ៤០០ ៨៨១

ម៉ោងប្រតិបត្តិការ៖ ២៤ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍