រីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេស ការពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញដោយឥតគិតថ្លៃ បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% សម្រាប់ការលាងសម្អាត និងខាត់ធ្មេញ បញ្ចុះតម្លៃ ៥% សម្រាប់សេវាផ្សេងៗ

រីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេស ការពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញដោយឥតគិតថ្លៃ បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% សម្រាប់ការលាងសម្អាត និងខាត់ធ្មេញ បញ្ចុះតម្លៃ ៥% សម្រាប់សេវាផ្សេងៗ

មិនទាន់មានប័ណ្ណFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!
សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណទូទាត់ទាំងអស់របស់ធនាគារ FTB ។
  • សូមបង្ហាញប័ណ្ណFTBជូនបុគ្គលិកមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិមដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារFTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ ។
  • ការផ្តល់ជូននេះគឺមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតដូចជា ការផ្តល់ជូនរង្វាន់ កម្មវិធីសមាជិកភាព និងមុខទំនិញដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ (លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ជាពិសេសណាមួយ) ។
  • ការដាំបង្គោលធ្មញ ការដាក់ធ្មេញមាស ការពត់ធ្មេញ មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនេះទេ ។
  • ក្នុងករណីមានវិវាទកើតឡើង ការសម្រេចរបស់ធនាគារFTB និងមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម គឺជាការសម្រេចចិត្តផ្លូវការ ។
  • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និងមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិមរក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

ទីតាំងដែលចូលរួម
1. មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិមសាខានរោត្តម៖ #១៧០ABC មហាវិថីព្រះនរោត្តម ខាងជើងស្តុប ចំការមន
2. មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិមសាខាកម្ពុជាក្រោម៖ #៤៥៧-៤៥៩, វិថីកម្ពុជាក្រោម, ខាងកើតស្តុបសន្ធរមុក
3. មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិមសាខាសូរិយា៖ #៩៣, ផ្លូវ.១៥៤, ខាងត្បូងផ្សារសូរិយា
4. ន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិមសាខាខេត្តសៀមរាប៖ #២៤២ វិថីឆ្ពោះទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្ត ទល់មុខស្តាតចាស់

ព័ត៌មានលម្អិត៖ ០២៣ ៩៩៦ ៨៨៨ ឬ ០៧៧ ៣០០៨៨៣

ម៉ោងប្រតិបត្តិការ៖ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍៖ ៨:០០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ០៧:៣0 ល្ងាច
                           អាទិត្យ៖ ៨:០០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ០៥:០0 ល្ងាច