ទទួលបាន $3

ទទួលបាន $3

ទទួលបានប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ ៣ដុល្លារនៅពេលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាContactless ចាប់ពី២០ដុល្លារឡើងទៅ ។

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!
សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក

បញ្ញាត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះសម្រាប់ការទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB ចាប់ពី២០ដុល្លារនៅក្នុងមួយវិក្កយបត្រ នឹងទទួលបានប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ ៣ដុល្លារ ។
  • ការផ្តល់ជូននេះគឺសម្រាប់តែប្រតិបត្តិការដែលទូទាត់ដោយប្រើប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា FTB តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាContactless តែប៉ុណ្ណោះ ។
  • ការផ្តល់ជូនមានចំនួនកំណត់ដោយអតិថិជនអាចទទួលបានប័ណ្ណសាច់ប្រាក់អតិបរិមាចំនួន៣សន្លឹក សម្រាប់១កាត នៅក្នុង១ថ្ងៃ ។
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់អាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ការជាវលើកក្រោយដោយតម្រូវឲ្យទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB តាម រយៈបច្ចេកវិទ្យាContactless ។
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់មានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ។
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់មិនអាចប្តូរជាប្តូរជាសាច់ប្រាក់នោះទេ ។
  • ការផ្តល់ជូនគឺមានកម្រិត និងឈរនៅលើគោលការណ៍ ”មកមុន ផ្តល់ជូនមុន“ ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក
  • FTB, Visa និងផ្សារបាយ័ន រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។
ល.រ សាខាដែលចូលរួម អាសយដ្ឋាន
ផ្សារបាយ័ន ខណ្ឌ៧មករា អគារលេខ ៣៣-៣៤ ផ្លូវលេខ១១៤ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្សារបាយ័ន ខណ្ឌទួលគោក អគារលេខ ៤១ ផ្លូវលេខ ៣៣៧ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្សារបាយ័ន ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ អគារលេខ ២៨ ផ្លូវជាតិលេខ ៦អា ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ