ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១២% រាល់ការទិញទំនិញលើសពី $២០០ សមមូល លើវ៉េបសាយ 24S ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា FTB

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១២% រាល់ការទិញទំនិញលើសពី $២០០ សមមូល លើវ៉េបសាយ 24S ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា FTB

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

វ៉េបសាយៈ https://www.24s.com
ប្រូម៉ូសិនកូដៈ VISA12
សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

 • 24S ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការផ្តល់ជូននេះ ។
 • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពតែលើទំនិញដែលមានតម្លៃពេញ ។
 • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចត្រូវបានប្រើបញ្ចូលគ្នាជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងទៀត ឬការបញ្ចុះតម្លៃ និងមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬផលិតផលផ្សេងទៀតនោះទេ ។ ម៉ាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងការផ្តល់ជូននេះទេ ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton, Dior, Gucci, Fendi, Roger Vivier, Acne Studios, Celine, Rimowa, Moynat, Moncler, Moncler Genius, Balenciaga, Bottega Veneta, The Row, Loewe, Trudon, Carrières Frères, Adieu Paris, Eres, Pascale Monvoisin, Aurélie Bidermann, Poiray, La Perla, Gas Bijoux, Douze Paris, Orlebar Brown, Charlotte Chesnais, Brunello Cucinelli, Gianvito Rossi, Kure Bazaar, Vanessa Bruno, Moreau Paris, Etudes, Djula, Perseee, and Agnelle ។

បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ

 • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការទូទាត់ដោយប្រើប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់ធនាគារFTB ។
 • ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ លោកអ្នកតម្រូវឲ្យបញ្ចូលលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃដែលផ្តល់ដោយពាណិជ្ជករនៅដំណើរការទិញនិងត្រូវប្រើប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់FTB ដែលមានសុពលភាពសម្រាប់ការទូទាត់តាមអនឡាន ។
 • អត្ថប្រយោជន៍នឹងមិនត្រូវបានផ្តល់ដោយគ្មានការផ្តល់ជូននេះ នោះទេ។
 • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត, ការបញ្ចុះតម្លៃ, ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់, ឬការផ្តល់ជូនពិសេផ្សេងទៀតណានោះទេ ។
 • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬផលិតផលផ្សេងទៀតនោះទេ ។
 • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់តែហាងទំនិញដែលលក់តាមអនឡាញ និងបានចុះបញ្ជីនៅលើវ៉េបសាយ24Sតែប៉ុណ្ណោះ ។
 • អ្នកកាន់ប័ណ្ណមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ជូនមួយដងសម្រាប់មនុស្សមួយនាក់ នៅពេលអតិថិជនចំណាយនៅតាមហាងទំនិញអនឡាញក្នុងងខិត្តប័ណ្ណនេះ ។ ការផ្តល់ជូន និងសេវាកម្មគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពាណិជ្ជករម្នាក់ៗ ។
 • សូមទំនាកទំនងអាជីវករដោយផ្ទាល់ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម ។
 • លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូននីមួយៗមានភាពខុសគ្នា ។ សូមអានលក្ខខណ្ឌមុនពេលប្រើ ។
 • ទំនិញ សេវាកម្ម និងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ជូននេះ ត្រូវបានលក់ និងផ្តល់ជូនអតិថិជនដោយផ្ទាល់ដោយពាណិជ្ជករដែលចូលរួម ។ ការទទួលខុសត្រូវ និងកាតព្វកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលដោយអាជីវករដែលបានចូលរួម ។
 • ក្នុងករណីដែលមានវិវាទកើតឡើង Visa និងពាណិជ្ជករដែលចូលរួមសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយ ។
 • សូមរក្សាទុកបង្កាន់ដៃប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញរួច ។ អ្នកអាចតម្រូវឲ្យបង្ហាញបង្កាន់ដៃនេះជាភស្តុតាង ក្នុងករណីមានការទាមទារបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបញ្ជូនទំនិញត្រឡប់ទៅវិញ ។
 • FTB និងVisa មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណងណាមួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ការផ្តល់ជូនទាំងនេះទេ ។
 • ព័ត៌មាននៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណនេះគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ និងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនាពេលខាងមុខ ។ ការផ្តល់ជូន និងសេវាកម្មនេះ អាចនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ឈប់ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ។
 • ការផ្តល់ជូននេះមិនរួមបញ្ចូលចំពោះថ្លៃដឹកជញ្ជូននោះទេ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងការផ្តល់ជូន ។
 • ការផ្តល់ជូននេះមិនរួមបញ្ចូលពន្ធ និងថ្លៃសេវាកម្មនោះទេ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងការផ្តល់ជូន ។